Instrukcja Eksploatacji

System obsługi instrukcji eksploatacji

Zadbaj o bezpieczeństwo w swojej firmie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii o BHP przy urządzeniach energetycznych (z dnia 28 sierpnia 2019 roku, poz. 1830, art. 4.1) każdą pracę eksploatacyjną należy wykonywać według uprzednio przygotowanej instrukcji eksploatacji.

Nasza firma tworzy instrukcje eksploatacji w pełnej wersji (z wyszczególnieniem wszystkich zagadnień wymienionych powyżej), a także w określonym zakresie wytypowanym przez klienta (tj. w wersji ograniczonej do konkretnego zagadnienia bądź w wersji poszerzonej o inne tematy, które nie zostały sformułowane w Rozporządzeniu).

Według Rozporządzenia treść instrukcji eksploatacji powinna zawierać następujące zagadnienia:

 • charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
 • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego
  w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;
 • wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 • wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia
  energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;
 • organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;
 • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;
 • wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji